ลำดับ วันที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร(บางส่วน) เลขพัสดุ ขนส่ง คลิก! รหัสไปรษณีย์
Call Center Flash Express 02-168-2111 (ทุกวัน เวลา 08:00-20:00น.)
Call Center Bee Express: 02-0585555