ชุดวันพีชบางๆสายเดี่ยวบางเห็นรูปร่างชัดเจนสีขาวเว้าหลังรัดเป้าชัดเจน