เสื้อคลุมซีทรูบางเบาตกแต่งขอบลูกไม้มาพร้อมจีสติงสีเข้าเซตใช้มิ๊กแอนด์แมทให้เข้ากับชุดอื่นได้ทุกชุด