ชุดเซตเสื้อคลุมซีทรูมีชุดชั้นในเฉพาะจีสติงให้ภายในเซตมาพร้อมเสื้อคลุมเข้าสีเข้าเซตกัน