ชุดเซตสายหนีบน่ารักกตแต่งลูกไม้เป็นชั้นๆเพิ่มโบว์น่ารักๆมาพร้อมสายหนีบใช้ยึดติบกับถุงน่อง