แจ้งการชำระเงิน

* ดูได้จากอีเมล์ที่ระบบส่งให้ หากไม่พบกรุณาดูในเมล์ขยะ